Cartref > Newyddion > Cynnwys
Wipes Woodpulp Wipes? Mathau, Prynwch Sgil
Jun 26, 2017

Wipes Woodpulp Wipes? mathau, prynu sgil
Rydyn ni'n rhoi i chi y cynhyrchiad cenedlaethol o safonau iechyd ar gyfer iechyd y bibau mwydion babanod, Wiper Woodpulp Wipes ?, Daily Woodpulp Wipes ?, casgenni Woodpulp Wipes ?, ansawdd y cynnyrch y gallwch chi fod yn sicr bod y defnydd, Cynhyrchion wedi cael eu canmol yn fawr gan y cwsmeriaid hen a newydd, rydym hefyd yn edrych ymlaen at weithio gyda chi i gyrraedd perthynas gydweithredol.

Er mwyn cwrdd ag anghenion lleithder y cynnyrch, lleithder, sterileiddio ac effeithiau eraill, y brand Woodpulp Wipes? i ychwanegu'r cynhwysion yn wahanol, bydd rhywfaint o frand o ansawdd gwael y cynhwysion yn yfed y mwydion babanod yn brifo'r babi, felly dylai rhieni roi sylw i'r dewis Os yw'r label yn aneglur neu nad yw'r cynhwysyn yn addas, peidiwch â'i brynu. Os ydych chi'n dewis prynu Wipes Woodpulp? cynhyrchion ar-lein, i bori gwerthusiad y defnyddiwr, ar ôl cymharu yn y pryniant yn fwy diogel.
Frandiau gwahanol o Wipes Woodpulp babi? yn y teimlad a'r arogl yn wahanol iawn. Rhai Pibellau Woodpulp? yn ddwys iawn, yn rhai meddal iawn, ac mae ychydig o arogleuon aromatig, rhywfaint o arogl sylfaenol. Argymhellir bod fy mam yn dewis pigiau gwlyb mwydion babanod meddal a thrymus, nad ydynt yn hawdd eu crafu neu'n gadael malurion; dewiswch unrhyw arogl o'r mwydion babanod gwlyb, felly mae'r math hwn o Wipes Woodpulp? yn ychwanegu llai o gynhwysion, mae symbyliad y babi hefyd yn fwy Llinellau Gwenynen Gwyrdd Llai, neu ddim mwy? cynhyrchion, i'r babi hefyd yn ddiogel iawn i'w defnyddio, rydym yn dod â'r babi allan i chwarae, Woodpulp Wipes? er mwyn dod â'r cyfleustra i chi, rwy'n credu bod pob mam yn brofiadol iawn.
Cynhwysion: mae croen babanod yn dendr, os defnyddir Wipiau Woodpulp? ychwanegu alcohol, blas, cadwolion a chemegau eraill, yn hawdd i ysgogi croen y babi, gall difrifol achosi alergeddau, mae'r babi yn anghyfforddus iawn. Felly ceisiwch ddewis heb alcohol, blas, cadwolion a pibellau Woodpulp eraill. 2. Nodwch fod y sêl: rydym yn dewis tywel papur gwlyb pan fydd yn rhaid inni edrych ar ei sêl pacio. Oherwydd bod y sêl pacio yn dda, yna cadwch y Wiper Woodpulp Wipes? mae effaith sterileiddio yn uchel. Pibellau Pepedi Coed wedi'u Bagio? Dylid ei selio, dim difrod; Wipes Woodpulp Bocsio a tun? dylai pecynnu fod yn gyflawn, dim difrod. Rhieni blaengar yn y fynedfa i Wiper Woodpulp Wipes?, I guro sêl dda ar unwaith i osgoi tymheredd uchel neu golau haul uniongyrchol, gan arwain at dywel gwlyb mwydion sych ac effeithio ar ei effaith. 3. Dewiswch y brand o Wiper Woodpulp ?: i'r babi gyda Woodpulp Wipes? cymaint â phosibl i ddewis y brand, fel bod ansawdd y Gwlyb Pibellau Woodpulp? yn cael eu gwarantu, mae'r defnydd o ddeunyddiau yn cael eu profi yn gymwys, yn enwedig ar gyfer babanod. O'r fath fel Wipes Woodpulp? na gyda'r dwr, y brand Woodpulp Wipes? yn defnyddio dŵr pur glân, wedi ei sterileiddio, ac mae brand amrywiol er mwyn lleihau costau, mae ansawdd y dŵr yn anodd ei ddweud. 4. Nodwch y teimlad a'r arogleuon: mae gan dywelion papur gwlyb lawer o wahanol fathau a brandiau. Mae gwibrau gwlyb gwahanol yn wahanol iawn o ran teimlad ac arogl. Rhai Pibellau Woodpulp? yn ddwys iawn, yn rhai meddal iawn, ac mae ychydig o arogleuon aromatig, rhywfaint o arogl sylfaenol. Awgrymaf fod y fam orau i brynu dillad gwlyb cymharol feddal a thrymus, dim arogl. Os yw'r mwydion babanod yn wlyb yn fwy meddal, mae'r plentyn yn fwy cyfforddus.